Навчальні матеріали / різне / Правила читання

05.12.2020

Правила читання


  align="center">
    Диграфи
    (дві літери позначають один звук):

 

cz - ч; sz -ш; rz - ж; ch - х; dz – дз (як укр. дзеркало); dź – джь (як укр. бджілка); d ż – дж (як укр. джерело).

Поєднання szcz та ść не зливаються в щ, читаємо шч та шьчь.

Літер я, є, ю, ї в польській мові немає, є поєднання ja, je, ju, ji, jo, jó та ia, ie, iu, ii, io, ió, так само, як укр. «йо» та «ьо».

align="center"> «І» пом’якшує попередній приголосний, але неоднаково:

 

1. bi , bia , bio , bie , biu , bi ó - бі, бя, бьо, бє, бю, бю (biada – [бяда])

Так само: pi , pia …; wi , wia …; fi , fia …; mi, mia …; ni , nia

2. ci , cia , cio, cie, ciu, ció - чі, чя, чьо... (ciocia – [чьочя])

si , sia .. . - ші, шя... (siatka – [шятка])

zi , zia... - жі, жя... (ziarno – [жярно])

dzi , dzia ... - джі, джя... (dziadеk – [джядек])

 

3. hi – хі (historia – [хісторйа]) – тільки це сполучення!

li – лі (list - [ліст]) – тільки це сполучення!

 

4. gi та gie - гі, гє (ogień – [огєнь]) – тільки ці два!

ki та kie - кі, кє (kielich – [кєліх]) – тільки ці два!

align="center"> Але! Немає пом’якшення:

 

dia , diu ... - дйа, дйу... (studiować – [студйовачь])

tia , tiu … - тйа, тйу... (partia – [партйа])

ria , riu … - рйа, рйу... (Maria – [марйа])

 

align="center"> Оглушення дзвінких приголосних:

 

rz , w стають глухими [ш] та [ф] після p, t, k:

prze , przy - пше, пши - przed – [пшед]

kw , tw - кф, тф - kwiaty – [кфяти], twόj – [тфуй]